کد نمایش تاریخ در وبلاگ

اين كد به راحتي يك تاريخ شمسي است كه در وبلاگ شما يا سايت شما به نمايش گذاشته ميشود اگه تو وبلاگ يا سايتتون بذارين ضرري نداره

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML><HEAD><TITLE>New Page 5</TITLE>
<META content=”MSHTML 6.00.2600.0″ name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<META http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=windows-1256″></HEAD>
<BODY>
<TABLE class=left cellSpacing=0 cellPadding=3 width=”100%” border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px”>
<P style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px” align=center><FONT size=4>
<SCRIPT>
function showdate() {
week= new Array(“يكشنبه”,”دوشنبه”,”سه شنبه”,”چهارشنبه”,”پنج شنبه”,”جمعه”,”شنبه”)
months = new Array(“فروردين”,”ارديبهشت”,”خرداد”,”تير”,”مرداد”,”شهريور”,”مهر”,”آبان”,”آذر”,”دی”,”بهمن”,”اسفند”);
a = new Date();
d= a.getDay();
day= a.getDate();
month = a.getMonth()+1;
year= a.getYear();

year = (year== 0)?2000:year;
(year<1000)? (year += 2000):true;

year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);   break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);   break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22);  break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);    break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21);  break;
default:      break;
}
document.write(week[d]+” “+day+” “+months[month-1]+” “+ year);
}
</SCRIPT>
</FONT>
<P align=center><FONT color=#0033cc size=4>
<SCRIPT>showdate()</SCRIPT>
</FONT></P></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *