کد نمایش تاریخ در وبلاگ

این کد به راحتی یک تاریخ شمسی است که در وبلاگ شما یا سایت شما به نمایش گذاشته میشود اگه تو وبلاگ یا سایتتون بذارین ضرری نداره

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML><HEAD><TITLE>New Page 5</TITLE>
<META content=”MSHTML 6.00.2600.0″ name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<META http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=windows-1256″></HEAD>
<BODY>
<TABLE class=left cellSpacing=0 cellPadding=3 width=”100%” border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px”>
<P style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px” align=center><FONT size=4>
<SCRIPT>
function showdate() {
week= new Array(“یکشنبه”,”دوشنبه”,”سه شنبه”,”چهارشنبه”,”پنج شنبه”,”جمعه”,”شنبه”)
months = new Array(“فروردین”,”اردیبهشت”,”خرداد”,”تیر”,”مرداد”,”شهریور”,”مهر”,”آبان”,”آذر”,”دی”,”بهمن”,”اسفند”);
a = new Date();
d= a.getDay();
day= a.getDate();
month = a.getMonth()+1;
year= a.getYear();

year = (year== 0)?2000:year;
(year<1000)? (year += 2000):true;

year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);   break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);   break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22);  break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);    break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21);  break;
default:      break;
}
document.write(week[d]+” “+day+” “+months[month-1]+” “+ year);
}
</SCRIPT>
</FONT>
<P align=center><FONT color=#0033cc size=4>
<SCRIPT>showdate()</SCRIPT>
</FONT></P></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *