کد متحرک کردن تیتر وبلاگ

از این کد حتما استفاده کنید خیلی باحاله

متن بالای وبلاگ شما را به حرکت در می آورد

دقت کنید به جای ‍‌متن «به پارسی تولز خوش آمدید » تیتر وبلاگ خود را بنویسید

<script language=JavaScript>
var message = new Array() // leave this as is
message[0] = “”;
message[1] = “”;
message[2] = “”;
message[3] = “”;
message[4] = “”;
message[5] = “”
message[6] = “”
// Set the number of repetitions (how many times the arrow
// cycle repeats with each message).
var reps = 2
// Set the overall speed (larger number = slower action).
var speed = 200
// DO NOT EDIT BELOW THIS LINE.
// ============================
var p=message.length;
var T=””;
var C=0;
var mC=0;
var s=0;
var sT=null;
if(reps<1)reps=1;
function doTheThing(){
T=message[mC];
A();}
function A(){
s++
if(s>13){s=1}
if(s==1){document.title=’`·.¸¸.·´´به پارسی تولز خوش آمدید¯`··._.· ‘+T+’ ‘}
if(s==2){document.title=’·`·.¸¸.·´به پارسی تولز اخوش آمدید´¯`··._. ‘+T+’ ‘}
if(s==3){document.title=’.·`·.¸¸.·به پارسی تولز خوش آمدید´´¯`··._ ‘+T+’ ‘}
if(s==4){document.title=’_.·`·.¸¸.به پارسی تولز اخوش آمدید·´´¯`··. ‘+T+’ ‘}
if(s==5){document.title=’._.·`·.¸¸به پارسی تولز اخوش آمدید.·´´¯`·· ‘+T+’ ‘}
if(s==6){document.title=’·._.·`·.¸به پارسی تولز اخوش آمدید¸.·´´¯`· ‘+T+’ ‘}
if(s==7){document.title=’··._.·`·.به پارسی تولز اخوش آمدید¸¸.·´´¯` ‘+T+’ ‘}
if(s==8){document.title=’`··._.·`·به پارسی تولز اخوش آمدید.¸¸.·´´¯ ‘+T+’ ‘}
if(s==9){document.title=’¯`··._.·`به پارسی تولز اخوش آمدید·.¸¸.·´´ ‘+T+’ ‘}
if(s==10){document.title=’´¯`··._.به پارسی تولز اخوش آمدید·`·.¸¸.·´ ‘+T+’ ‘}
if(s==11){document.title=’´´¯`··._به پارسی تولز اخوش آمدید.·`·.¸¸.· ‘+T+’ ‘}
if(s==12){document.title=’·´´¯`··.به پارسی تولز خوش آمدید_.·`·.¸¸. ‘+T+’ ‘}
if(s==13){document.title=’.·´´¯`··به پارسی تولز اخوش آمدید._.·`·.¸¸ ‘+T+’ ‘}
if(C<(13*reps)){
sT=setTimeout(“A()”,speed);
C++
}else{
C=0;
s=0;
mC++
if(mC>p-1)mC=0;
sT=null;
doTheThing();}}
doTheThing();
</script>
</body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *